Duurzame inzetbaarheid – Onze aanpak

Hoe krijgt u zicht op wat er nu écht speelt op het gebied van duurzame inzetbaarheid in uw organisatie? Hoe zorgt u de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers verbetert, en hoe krijgt u hen hierin mee? En wat levert het uiteindelijk allemaal op?
Om u te ondersteunen bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie, hebben wij verschillende producten en diensten ontwikkeld.

 • Quick scan: inzicht in de huidige situatie
  Door het invullen van onze quick scan krijgt u snel een overzicht van de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie. Het is een goede eerste stap om inzicht te krijgen hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
 • KoBaDi-tool: inzicht in verspillingskosten en verbeterpunten
  Aan de hand van de KoBaDi-tool bepalen we samen met u welk deel van uw medewerkers minder inzetbaar is en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Op basis van de berekening helpen we u gericht activiteiten te selecteren om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren.
 • Workshop DI: Het gesprek aangaan en acties formuleren
  Tijdens een interactieve workshop gaan sleutelfiguren binnen uw organisatie met elkaar in gesprek over duurzame inzetbaarheid. Aan de hand van vragen en stellingen komen zij tot een eerste beeld van duurzame inzetbaarheid binnen hun afdeling, team of projectgroep, en formuleren we gerichte acties.
 • Leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid: bewustwording en concrete handvatten
  Voor veel leidinggevenden is het thema duurzame inzetbaar¬heid en hun rol daarin nieuw. Met behulp van een dialoogspel brengen we de bewustwording van die rol bij duurzame inzetbaarheid op gang. Bovendien krijgen leidinggevenden concrete handvatten aangereikt om hun rol op te pakken. Per onderwerp staan de deelnemers stil bij hun eigen kennis en vaardigheden en die van hun team.
 • Ontwikkelen routekaart Duurzame Inzetbaarheid
  Door het opstellen van een routekaart duurzame inzetbaarheid bepalen we concrete doelstellingen en de route om deze te bereiken. Zo krijgt u een concreet plan om gericht HR-instrumenten in te zetten en daarmee duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De routekaart is ook uitstekend te gebruiken als communicatiemiddel voor het gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers.
 • Implementatiebegeleiding: een duurzame verandering
  Wilt u aan de slag met duurzame inzetbaarheid in uw organisatie, maar heeft u nog geen zicht op deze problematiek? Of weet u niet hoe u met de geconstateerde knelpunten aan de slag kunt? Of heeft u al acties geformuleerd, maar weet u niet hoe u dit kan integreren in beleid? Door inzet van onze interventies komen wij samen met u tot een gedragen beleids- en actieplan. Een plan dat logisch voortvloeit uit uw organisatiedoelstellingen en recht doet aan de context, problematiek en kansen in uw bedrijf. Op basis hiervan adviseren wij u over de implementatie van duurzame inzetbaarheid en de verankering ervan in uw organisatie, zodat een duurzame gedragsverandering plaatsvindt.

Geïnteresseerd? Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs dan gaan we in gesprek over onze mogelijkheden in relatie tot uw wensen.

Voor contact klik hier.

Onze aanpak ziet u terug in onderstaande model.

duurzame inzetbaarheid