DUURZAME INZETBAARHEID EN VITALITEIT

Hoe krijgt u zicht op wat er nu écht speelt op het gebied van duurzame inzetbaarheid in uw organisatie? Hoe zorgt u de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers verbetert? Wat levert het uiteindelijk allemaal op?
Om u te ondersteunen bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie, hebben wij verschillende producten en diensten ontwikkeld.

 • Informatie op aanvraag

Producten en diensten:

 • Quick scan: inzicht in de huidige situatie
  Door het invullen van onze quick scan krijgt u snel een overzicht van de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie. Het is een goede eerste stap om inzicht te krijgen hoe uw organisatie ervoor staat.
 • Workshop: Het gesprek aangaan en acties formuleren
  Tijdens een interactieve workshop gaan sleutelfiguren binnen uw organisatie met elkaar in gesprek over duurzame inzetbaarheid. Aan de hand van vragen en stellingen komen zij tot een eerste beeldvorming en formuleren we gerichte acties.
 • Leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid: bewustwording en concrete handvatten
  Voor veel leidinggevenden is het thema duurzame inzetbaarheid en hun rol daarin nieuw. Met behulp van een dialoogspel brengen we de bewustwording op gang. Bovendien krijgen leidinggevenden concrete handvatten aangereikt om medewerkers te motiveren.
 • Ontwikkelen routekaart Duurzame Inzetbaarheid
  Met het opstellen van een routekaart bepalen we doelstellingen en de route om deze te bereiken. Zo krijgt u een concreet plan om gericht HR-instrumenten in te zetten en daarmee duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De routekaart is ook uitstekend te gebruiken als communicatiemiddel voor het gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers.
 • Implementatiebegeleiding: een duurzame verandering
  Wilt u aan de slag met duurzame inzetbaarheid in uw organisatie, maar heeft u nog geen zicht op deze problematiek? Of weet u niet hoe u met de geconstateerde knelpunten aan de slag kunt? Door onze interventies komen wij samen met u tot een gedragen plan van aanpak. Een plan dat logisch voortvloeit uit uw organisatiedoelstellingen en recht doet aan de problematiek in uw bedrijf. Op basis hiervan adviseren wij u over de implementatie en de verankering van duurzame inzetbaarheid in uw organisatie.

Geïnteresseerd? Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs dan gaan we in gesprek over onze mogelijkheden in relatie tot uw wensen.

Onze aanpak ziet u terug in onderstaande model.

duurzame inzetbaarheid

Wist u dat?

Wist u dat 75% van gegeven trainingen maatwerk trainingen zijn?

training ondernemingsraad, invloed op besluitvorming, Arbowet in de praktijk, Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, Een basiscursus voor de nieuwe OR, maatwerk training, Nieuw in de OR

Ervaringen

” De OR-selfie zorgde voor verbeterpunten en versterkte onze OR ”

Chris van der Ven

” Ik ervaar tri-plus als een gedegen bureau met kennis van zaken. ”

RobVoorzitter OR

” We hebben écht invloed gehad op de plannen van de directie. ”

Jeanne MaarsbergOR lid

Over Tri-Plus

tri-plus is een training- en adviesbureau dat er van overtuigd is dat de mens centraal hoort te staan in organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving met ruimte voor dialoog en inspraak, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich blijvend willen ontwikkelen. Investeren in mensen vormt de basisvoorwaarde voor groei, van organisatie en individu. Vandaar onze slogan: “het is puur mensenwerk”

Meer over Tri-Plus