Een op de vier jonge werkenden van 18 tot en met 34 jaar heeft te maken met burn-outklachten als gevolg van hun werkzaamheden. Vooral onder hoogopgeleide vrouwen stijgt het percentage. In 2020 zei 25 procent burn-outklachten te ervaren, vorig jaar was dat al opgelopen naar 29 procent. Ook onder jonge mannen neemt het aantal burn-out […]

Hoe ga je als bedrijf om met een melding van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? In mei 2023 werd daarover een handreiking uitgebracht door regeringscommissaris seksueel geweld Mariëtte Hamer. Het biedt inzichten in de te nemen stappen, dilemma’s, randvoorwaarden en mogelijkheden om op een menselijke en passende manier om te gaan met meldingen van seksueel […]

Ook dit jaar is tri-plus weer trotse partner van OR Live! hét toonaangevende landelijke congres voor ondernemingsraden op 11 oktober in de Fokker Terminal te Den Haag. We verzorgden drie workshops t.w. één over nieuwe Arbowetgeving,  één over het aanpakken van werkdruk en één over professionalisering van de ondernemingsraad. Heb je nu al interesse in […]

In 2022 is er het een en ander veranderd om de kwaliteit van de RI&E te verbeteren. Het gaat om de volgende wijzigingen: 1 – Onderliggende oorzaken benoemen Veel RI&E’s zijn symptomenlijstjes met vinkjes. Maar er ontstaan steeds weer nieuwe symptomen die je moet wegwerken. Dus je loopt vaak achter met de maatregelen. Het gaat […]

In de uitzending van BOOS maar ook daarna getuigden veel vrouwen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk. Seksuele intimidatie tast de gezondheid en de waardigheid van vrouwen aan en belemmert hen in de toegang tot en participatie op de arbeidsmarkt. Tijd voor verandering! Daarom sluit tri-plus zich aan bij de petitie om daarmee een […]