Op 18 februari 2023 is de Wet Huis voor klokkenluiders vervangen door de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). De Wbk implementeert de Europese klokkenluidersrichtlijn. De meldprocedure verandert aanzienlijk onder deze nieuwe Wet. Het doel is de voorwaarden te verbeteren voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties. Melders van misstanden worden nu nog beter beschermd.  Klokkenluiders […]

Een tip voor de ondernemingsraad: Tijdens Prinsjesdag kondigde het demissionaire kabinet aan dat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) in 2024 gaat veranderen. De tijdelijke verhoging van 3% in 2023 van de vrije ruimte in de werkkostenregeling verdwijnt. Daartegenover staat dat het basispercentage omhooggaat van 1,7% naar 1,92%. Deze percentages gelden over de eerste […]

Een op de vier jonge werkenden van 18 tot en met 34 jaar heeft te maken met burn-outklachten als gevolg van hun werkzaamheden. Vooral onder hoogopgeleide vrouwen stijgt het percentage. In 2020 zei 25 procent burn-outklachten te ervaren, vorig jaar was dat al opgelopen naar 29 procent. Ook onder jonge mannen neemt het aantal burn-out […]

Hoe ga je als bedrijf om met een melding van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? In mei 2023 werd daarover een handreiking uitgebracht door regeringscommissaris seksueel geweld Mariëtte Hamer. Het biedt inzichten in de te nemen stappen, dilemma’s, randvoorwaarden en mogelijkheden om op een menselijke en passende manier om te gaan met meldingen van seksueel […]

Ook dit jaar was tri-plus weer trotse partner van OR Live! hét toonaangevende landelijke congres voor ondernemingsraden op 11 oktober in de Fokker Terminal te Den Haag. We verzorgden drie workshops t.w. één over nieuwe Arbowetgeving,  één over het aanpakken van werkdruk en één over professionalisering van de ondernemingsraad. Heb je interesse in deze onderwerpen? […]