Ook dit jaar organiseert tri-plus weer in samenwerking met OR-net Academy (Vakmedianet) de studiedag “Arbo voor de OR”. Tijdens de studiedag, die gehouden wordt op 15 december in de Jaarbeurs te Utrecht, ontvang je als deelnemer veel praktisch een actuele informatie over Arbeidsomstandigheden en de rol van de OR. Er zijn workshops over: de RI&E; […]

Ook dit jaar was tri-plus weer trotse partner van OR Live! hét toonaangevende landelijke congres voor ondernemingsraden op 12 oktober in de Fokker Terminal te Den Haag. We verzorgden twee workshops t.w. één over teamcoaching en één over professionalisering van de ondernemingsraad. Tijdens het congres zijn we gestart met onze promotie-aanbieding: een gratis tablet bij […]

In de uitzending van BOOS maar ook daarna getuigden veel vrouwen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk. Seksuele intimidatie tast de gezondheid en de waardigheid van vrouwen aan en belemmert hen in de toegang tot en participatie op de arbeidsmarkt. Tijd voor verandering! Daarom sluit tri-plus zich aan bij de petitie om daarmee een […]

Wetboek OR

De WOR kent vanaf januari 2022 drie interessante wetswijzigingen om rekening mee te houden: aanpassing kiestermijnen voor actief en passief kiesrecht. Tot 1 januari van dit jaar konden werknemers die zes maanden in dienst waren, stemmen voor de OR (actief kiesrecht) en na twaalf maanden zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Beide termijnen worden verkort tot […]

Wetboek OR

De Arbowet is met ingang van 1 januari 2022 op een aantal punten gewijzigd, zoals het aangescherpte rookbeleid. Ook zijn er nog een aantal interessante wetswijzigingen in voorbereiding, zoals het recht op thuiswerken. Genoeg om als Arbo-professional en Ondernemingsraad mee aan de slag te gaan in jullie eigen organisatie. Heb je interesse? Klik op deze […]