tri-plus partner van OR Arbo-congres

tri-plus is partner van Performa voor het landelijke OR Arbo-congres op 5 maart 2024. Als  expert op het gebied van Arbo en medezeggenschap verzorgen onze adviseurs een aantal leerzame workshops. Porto Franco is keynote-speaker en zal het congres openen met een interactieve inleiding over de vele veranderingen in de Arbowetgeving en de toepassing in de […]

Kabinet wil meer OR-rechten en betere handhaving

Minister van Sociale Zaken Van Gennip wil de medezeggenschap versterken. Ze wil nadenken over een betere naleving van de instellingsplicht van een OR bij elke organisatie vanaf 50 werknemers, meer betrokkenheid van werknemers bij het arbobeleid en de meer thema’s waarover OR’en advies- of instemmingsrecht hebben. Deze plannen komen voort uit het zogenaamde nalevingsonderzoek 2023 […]

Contract met een arbodienst

Volgens de Arbowet moet de werkgever zich door deskundigen laten ondersteunen bij het arbo- en verzuimbeleid. Hij kan daarbij kiezen tussen een vangnet- en maatwerkregeling. Bij een vangnetregeling huurt hij een gecertificeerde arbodienst, die alle werkzaamheden overneemt. Bij een maatwerkregeling gaat hij voor een ‘doe-het-zelf-aanpak’ en komt de regie over het arbo- en verzuimbeleid vanuit […]

Nieuwe wet bescherming klokkenluiders

Op 18 februari 2023 is de Wet Huis voor klokkenluiders vervangen door de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). De Wbk implementeert de Europese klokkenluidersrichtlijn. De meldprocedure verandert aanzienlijk onder deze nieuwe Wet. Het doel is de voorwaarden te verbeteren voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties. Melders van misstanden worden nu nog beter beschermd.  Klokkenluiders […]

Werkkostenregeling

Een tip voor de ondernemingsraad: Tijdens Prinsjesdag kondigde het demissionaire kabinet aan dat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) in 2024 gaat veranderen. De tijdelijke verhoging van 3% in 2023 van de vrije ruimte in de werkkostenregeling verdwijnt. Daartegenover staat dat het basispercentage omhooggaat van 1,7% naar 1,92%. Deze percentages gelden over de eerste […]

Kwart van jonge werkenden heeft last van burn-outklachten

Een op de vier jonge werkenden van 18 tot en met 34 jaar heeft te maken met burn-outklachten als gevolg van hun werkzaamheden. Vooral onder hoogopgeleide vrouwen stijgt het percentage. In 2020 zei 25 procent burn-outklachten te ervaren, vorig jaar was dat al opgelopen naar 29 procent. Ook onder jonge mannen neemt het aantal burn-out […]

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Hoe ga je als bedrijf om met een melding van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? In mei 2023 werd daarover een handreiking uitgebracht door regeringscommissaris seksueel geweld Mariëtte Hamer. Het biedt inzichten in de te nemen stappen, dilemma’s, randvoorwaarden en mogelijkheden om op een menselijke en passende manier om te gaan met meldingen van seksueel […]

OR Live! 2023

Ook dit jaar was tri-plus weer trotse partner van OR Live! hét toonaangevende landelijke congres voor ondernemingsraden op 11 oktober in de Fokker Terminal te Den Haag. We verzorgden drie workshops t.w. één over nieuwe Arbowetgeving,  één over het aanpakken van werkdruk en één over professionalisering van de ondernemingsraad. Heb je interesse in deze onderwerpen? […]

RI&E wordt scherper.

In 2022 is er het een en ander veranderd om de kwaliteit van de RI&E te verbeteren. Het gaat om de volgende wijzigingen: 1 – Onderliggende oorzaken benoemen Veel RI&E’s zijn symptomenlijstjes met vinkjes. Maar er ontstaan steeds weer nieuwe symptomen die je moet wegwerken. Dus je loopt vaak achter met de maatregelen. Het gaat […]

Petitie “verbeter wetgeving aanpak seksuele intimidatie”

In de uitzending van BOOS maar ook daarna getuigden veel vrouwen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk. Seksuele intimidatie tast de gezondheid en de waardigheid van vrouwen aan en belemmert hen in de toegang tot en participatie op de arbeidsmarkt. Tijd voor verandering! Daarom sluit tri-plus zich aan bij de petitie om daarmee een […]