Hoe ga je als bedrijf om met een melding van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? In mei 2023 werd daarover een handreiking uitgebracht door regeringscommissaris seksueel geweld Mariëtte Hamer. Het biedt inzichten in de te nemen stappen, dilemma’s, randvoorwaarden en mogelijkheden om op een menselijke en passende manier om te gaan met meldingen van seksueel wangedrag. De handreiking is gemaakt in samenwerking met experts en mensen die betrokken zijn geweest bij een melding. De lessen daaruit zijn uitgewerkt in vier fasen, die organisaties moeten doorlopen om tot een passende afhandeling te komen.

De vier fasen:

  • Fase 0. Wees voorbereid op een melding. Zorg dat er een menselijk en uitvoerbaar meldproces is vastgelegd hoe te handelen bij meldingen. Realiseer daarbij dat elke situatie anders is.
  • Fase 1. Kies de passende opvolging zodra er een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag is gedaan. Formuleer de doelen en randvoorwaarden en informeer de betrokkenen.
  • Fase 2. Loop het traject van de gekozen opvolging zorgvuldig en consequent door. Leidt het tot besluiten en gevolgen? Deel die dan zorgvuldig met de betrokkenen en leg ze ook vast.
  • Fase 3. Leer van het meldproces. Evalueer de situatie en het gekozen traject, pas zo nodig de meldprocedure aan en kijk hoe herhaling in de toekomst is te voorkomen.

Ben jij benieuwd naar het complete document? Download dan hier het hele rapport. tri-plus helpt organisaties bij preventief beleid t.a.v. grensoverschrijdend gedrag.