Waarschijnlijk is het een dagelijkse, gedachteloze routine. Op weg naar je werkplek ontsmet je even je handen, met de spuitbus bij de ingang van de kantoortuin. En nu je toch bezig bent: voordat je je computer aanzet, spuit je ook wat ontsmettingsmiddel op je bureau, met de vernevelaar die je vorige week hebt gekocht.

Nogmaals, je doet dat waarschijnlijk gedachteloos – en daar zit het probleem. Want die vernevelaar bevat ethanol – alcohol – en dat is een kankerverwekkende stof. De Arbowet is wat dit betreft heel duidelijk. Is er sprake van een gezagsverhouding? Dan mag zo’n kankerverwekkende stof helemaal niet worden gebruikt, tenzij.

Verpleegtehuizen
Maar, zul je nu zeggen, dat gebeurt toch wel degelijk? Inderdaad, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, o.a. op intensive cares, en dat is conform de wet. Want daar hebben ze te maken met buitengewoon kwetsbare cliënten, zo kwetsbaar dat je die niet kunt blootstellen aan welke bacterie of virus dan ook. Maar bij jou in de kantoortuin is dat niet relevant.

Oké, zeg je nu misschien, maar wat is het probleem? Je drinkt in het weekend toch ook een paar pilsjes of een glas wijn? Krijg je daarmee niet veel meer alcohol naar binnen dan bij zo’n schoonmaakbeurt? Misschien, maar dat is niet relevant. De Arbowet is alweer kristalhelder. De maximale hoeveelheid blootstelling aan een kankerverwekkende stof is nul, dus ook hier zou dat de drempel moeten zijn. En o ja, als medewerkers hun bureau schoonmaken met een vernevelaar, ademen ze die ethanol ook nog eens een keer in. En dan wordt het effect natuurlijk versterkt.

Registratie
En dat is niet alles. Laten we even teruggaan naar die ziekenhuizen en verpleegtehuizen. Ja, daar mogen de medewerkers hun handen met alcohol desinfecteren, maar er geldt wel een voorwaarde. De werkgever moet beschikken over een deugdelijke registratie. En ik weet het zeker: die registratie zal bij verreweg de meeste werkgevers ontbreken. Dat heeft mogelijk vervelende gevolgen.

Stel, een medewerker wordt ziek, en klaagt de werkgever aan. Dan moet die werknemer bewijzen dat zijn ziekte verband houdt met het ethanolgebruik. Tenminste, als de werkgever zo’n registratie kan overleggen. Kan hij dat niet, dan wordt de bewijslast omgekeerd. Dan is het aan de werkgever om aan te tonen dat het werk veilig was. Dat is natuurlijk veel lastiger.

2 Adviezen
De oplossing? Kies voor een bronaanpak en bied je medewerkers een alternatief. Het blijkt uit onderzoek: als je je handen wil desinfecteren, kun je net zo goed gebruik maken van isopropanol. Nee, in delen van verpleegtehuizen en ziekenhuizen vormt dat geen oplossing. Daar wil je je cliënten beschermen tegen alle mogelijke bacteriën en virussen – en dat kan alleen met ethanol. Maar richt je je alleen tegen het coronavirus, zoals in die kantoortuin, dan is isopropanol een prima alternatief.

Mijn tweede advies: laat een verdiepende RI&E uitvoeren, een corona-RI&E. Daarin onderzoek je o.a. welke middelen waar worden gebruikt, en door wie en wat daarvan de risico is. Voor nadere informatie kijk op Corona Risico Inventarisatie en Evaluatie.

***