Wetboek OR

De WOR kent vanaf januari 2022 drie interessante wetswijzigingen om rekening mee te houden:

  • aanpassing kiestermijnen voor actief en passief kiesrecht. Tot 1 januari van dit jaar konden werknemers die zes maanden in dienst waren, stemmen voor de OR (actief kiesrecht) en na twaalf maanden zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Beide termijnen worden verkort tot drie maanden. Het blijft mogelijk om in het OR-reglement in positieve zin af te wijken van de wet.
  • Ook voor uitzendkrachten veranderen de termijnen. Mochten zij eerst pas na 30 maanden stemmen en na 36 maanden verkozen worden bij de inlenende organisatie, vanaf 1 januari is deze termijn verkort naar 18 maanden voor zowel stemmen als voor het zich verkiesbaar stellen. Na 15 maanden bouwt een uitzendkracht medezeggenschapsrechten op en kan daarna na drie maanden de uitzendkracht zowel stemmen als verkozen mag worden.
  • Ook zijn er enkele wijzigingen voor vaste OR-commissies. Die hoeven straks niet meer uit een meerderheid van OR-leden te bestaan. Er is wel een ‘maar’: een commissie met een minderheid aan OR-leden heeft geen advies- en instemmingsrecht, dat blijft voorbehouden aan de OR zelf.

Wil je meer weten over wat deze wijzigingen in jouw OR-praktijk betekenen, neem dan contact met ons op.